Numara Sorgulama

 

Kurumların tasfiye dönemi süresince vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumluluklar, tamamen kanuni temsilci durumunda bulunan tasfiye memurlarına yüklenmektedir. VUK’un 10. maddesi tasfiye memurları için de geçerli olup, tasfiye dönemine ilişkin olarak ortaya vergi kimlik no sorgulama çıkan vergi ve buna bağlı alacaklar şirket tüzel kişiliğinden alınamadığı taktirde tasfiye halinde kanuni temsilcilerin yerine geçen tasfiye memurlarından talep edilmektedir18 . GVK’nın 64. maddesinde belirtilen kişilerin yanında çalışan hizmet erbaplarının ücretinin tespit edilmesi mümkün olmadığından, bunların vergilendirilmesinde “diğer usul” tercih edilmiştir. Bunların vergilendirilmesi ile ilgili maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve güvence altına almak amacıyla ise VUK’un 251. maddesine göre, vergi kimlik no sorgulama diğer usulde vergilendirilen hizmetlileri çalıştıran işverenler, bu hizmetlilerin kanunda belirtilen süreler içinde karne almaları ve vergileri ödemelerinden sorumlu tutulmuşlardır. Buna göre, karnesiz hizmet erbabı çalıştıranlar kendilerine yüklenen sorumluluğu yerine getirmemeleri durumunda, vergiyi doğuran olay kişiliklerinde gerçekleşmemesine rağmen kendi malvarlıklarından vergi borçlarının ödenmesinden sorumludurlar. . KDVK’ nın 9/2. maddesinde, belgesiz mal bulundurulduğunun veya hizmet satın alındığının tespiti halinde bunları bulunduran veya alan kişi, ziyaa uğratılan KDV’nin ödenmesinden sorumlu tutulmaktadır. Buna paralel olarak, Gümrük Vergisi Kanunu’nun 182. maddesine göre, eşyanın

Kanuna aykırı olarak gümrükten girişini gerçekleştirenlere iştirak eden kişiler, bunu normal vergi kimlik no sorgulama olarak bilmesi gereken kişiler ile kaçak eşyayı elinde bulunduranlar gümrük vergisinin ödenmesinden sorumludurlar. ÖTVK’ nın 13. maddesinde de motorlu taşıtların ilk iktisabı(edinilmesi), teslimi ve ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştiren trafik memuru, gümrük memuru veya noterler, bu işlemleri yapmadan önce özel tüketim vergisinin ödendiğine ilişkin belgeyi(makbuzu) aramak zorundadırlar. Müsteri degeri yaratmanın temel amacı, uzun dönemde sadık ve karlı müsteriler olusturmaktır. Müsteri memnuniyetinin saglanması sadık müsteriler yaratmak için yeterli degildir. _letisim endüstrisinde yapılan çalısmalar, sadık müsteriler yaratmak için müsteri memnuniyetinin yanında, güven ve müsterilerin avea numara öğrenme hizmet saglayan operatörü degistirme maliyetinin de müsteri memnuniyetini ve sadakatini yaratmada önemli faktörler oldugunu göstermistir Yogun rekabet ortamında isletmeler karlılıklarını sürdürebilmek için yeni stratejiler, yaklasımlar uygulamaktadırlar. Geleneksel pazarlama anlayısında yer alan pazar payını arttırılması yaklasımı isletmelerin karlılıgını arttırmadıgı için müsteri degeri yaratarak karlı ve sadık müsteriler yaratılması yaklasımı son yıllarda benimsenmektedir. Pazarlamanın amacı, müsteri istek ve ihtiyaçlarını karsılayacak ürün ve hizmetler sunmaktır. Bu ürün ve hizmetlerin farklı olması avea numara öğrenme müsteri degeri yaratması, karlı ve sadık müsteriler olusturması ile isletmeler

uzun dönemde karlılıklarını ve isletme hissedarlarının kazançlarını arttırabilirler. Bu nedenle, isletmelerin öncelikle müsterilerini tanımlaması, dogru müsteriyi seçmesi ve bu dogru müsterilerin beklentilerini belirlemesi gerekmektedir. Müsteri degeri yaklasımı da sonuç olarak pazar arastırmalarına önem veren, pazarlama bilgi sistemlerinin olusturan pazar yönlü isletmelerin basarılı olabilecegini avea numara öğrenme vurgulamaktadır. _sletmelerin rekabet ortamında basarılı olmalarının temel faktörü, pazar arastırmalarına verdikleri önem ile ifade edilebilmektedir Arastırmada, nitel ve nicel arastırma yöntemleri ile tanımlayıcı arastırma vodafone numara öğrenme

tasarımı kullanılmıstır Arastırmada birincil verilerin kullanılması esas olup, öncelikle GSM operatörleri sektöründe müsteri degerinin tanımlanması ve GSM operatörlerinin tercih edilmesine etki eden faktörlerin ortaya çıkarılması için odak grup çalısmaları yapılmıs ve elde edilen sonuçlara göre vodafone numara öğrenme anket formu hazırlanmıstır. Genç bir nüfusa sahip Türk pazarı göz önüne alındıgında, bu çalısmanın genç nüfusu temsil eden üniversite ögrencilerine yönelik yapılmasının daha uygun olacagı düsünülmüstür. Özellikle, gelecegin de birer potansiyel müsteri grubu olarak görülen üniversite ögrencileri yasam boyu müsteri vodafone numara öğrenme degerini saglamaya yönelik olarak seçilmistir Ayrıca, GSM operatörü firmalarının üniversite ögrencilerine yönelik daha yogun uygulamalarının olması üniversite ögrencilerinin seçiminde etkili olmustur.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.