Eğlence Vergisi Nereye Ödenir?

Ülkemizde Belediyeler Kanununda yapılan düzenleme ile 1981 yılında hayatımıza giren eğlence vergisi eğlendiğimiz anlarda kendini hatırlatır. Sinema, tiyatro konser gibi biletli olarak girilen bir eğlence alanında alınan eğlence vergisi olabileceği gibi, restoran, gazino, gece kulübü gibi eğlence yerlerinden de alınmaktadır. 

Eğlence vergisi gittiğimiz eğlence mekanına göre belirtilen oranlarda müşteriden alınır. Daha sonra işletme sahibi bu vergiyi beyanname ile Belediye’ye öder. 

Biletle girilen sinemalarda yerli ve yabancı film gösterimlerinde ve konserlerde yüzde 10 olan eğlence vergisi, tiyatro bale opera gibi etkinliklerde yüzde sıfırdır.  

Eğlence Vergisinin Bütçedeki Payı 

Ülkemizde pek bilinmeyen ve pek de benimsenmeyen eğlence vergisinin bütçedeki payı da çok fazla değildir. Gelişmiş ülkelerde de eğlence vergisi kaldırılmıştır. Hem bütçedeki payının azlığı hem de eğlence vergisinin uygulanmasının eğlence fiyatlarını arttırması sebebiyle turizm için olumsuzluk teşkil etmesi sebebiyle Türkiye’de de kaldırılması istenmektedir. 

Eğlence Vergisinin Kaldırılmak İstenmesinin Sebepleri

Birçok insanın böyle bir vergiden haberdar olmadığı ama herhangi bir eğlence sonrası yada sinema biletinde gördüğünde haberdar olduğu eğlence vergisi, çok sıcak bakılmayan bir vergi türüdür. Bu vergiyi vermemek için vergi kesilecek faaliyette bulunmayan insanlar vardır. Bu sebeple eğlence vergisinin kaldırılması daha kazançlı olabilir. 

Eğlence vergisinin kaldırılma sebepleri;

  • Eğlence vergisi eğlence mekânı fiyatlarının artmasına, sinema bileti, konser bileti gibi etkinliklerin fiyatlarının artmasına sebep olacağı için bu etkinliklere talep azalacaktır. Kültür ve eğlence faaliyetleri ile vakit geçiren bir ülke vatandaşı daha mutludur. Bu faaliyetlerden uzaklaşan kişiler mutsuz bir topluluk oluştururlar.
  • Eğlence vergisinin bütçe içindeki payının düşük olması ama buna rağmen alınmaya devam ettiği takdirde kültür faaliyetleri ve eğlenceden toplumu uzaklaştıracağı için alınmamasının toplumu kültürlendirmek için daha uygun olacağı düşünülür.
  • Eğlence sektöründeki firmalar arasında eğlence vergisi rekabet eşitsizliği yaratmaktadır. 
  • Belediyelere yatırılan eğlence vergisi, bütçede az yer tutmasına rağmen tahsili için harcanan zaman ve emek göz önüne alındığında fayda emek dengesi arasında uçurum çoktur. Bu sebeple kaldırılması ile tahsilat da olmayacak ve belediye tarafından bir emek ve maliyete de katlanılmayacaktır

Hollanda, Danimarka, Japonya ve ABD ülkelerinde eğlence vergisini kaldırmıştır. Özellikle bar, gece kulübü gibi yerlerden alınan eğlence vergisi ülkemizde turizm aşısından da kötü bir etki yaratmaktadır. Ülkemize gelen turistlerin bar gece kulübü gibi yerlerde eğlendikleri takdirde ödedikleri bedel eğlence vergisi ile bir kat daha fazla olacağı için, turistlerin ülkemize gelmelerini engelleyebilir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.